• Ondernemingsnummer: 0778.459.444

 

  • Paideia beschikt over een visum van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid onder nummer: 348936 (art. 25 §1 van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.)

 

  • Paideia is erkend door de Vlaamse overheid - Agentschap Zorg en Gezondheid tot toelating van het uitoefenen van het beroep van klinisch orthopedagoog (Beslissing Ag. Z&G, 19/11/2021)

 

  • Paideia is lid van de Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen (Registratienummer

    VVO2212130en onderschrijft de deontologische code