Ongeacht of we werken met volwassenen of kinderen: in een therapeutische relatie is vertrouwen essentieel. We zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Ook binnen een gezin, relatie,... wordt geen informatie doorgegeven. Wat verteld wordt in de praktijk blijft steeds tussen de psycholoog/pedagoog en de cliënt. 

Het is belangrijk dat er een goede klik is tussen de psycholoog/pedagoog en de cliënt. Daarom starten we steeds met een kennismakingsontmoeting waarin we één en ander verkennen. Bij de intake luisteren we naar de vragen en de context en krijg je een indicatie van de mogelijke aanpak die we voorstellen.

 

Er is een belangrijk verschil in benadering tussen volwassenen en kinderen.

Bij volwassenen ligt de focus vooral op gesprekstherapie en ondersteuning. Cliënten komen vooral langs in geval van burn-out, depressie, met vragen rond zelfbeeld, angsten, problemen in de relatie, levensvragen of doodgewoon om tot rust te komen in een gesprek.  

 

Bij kinderen kunnen afhankelijk van de vraag testen worden afgenomen, observaties verricht, individuele of groepsgesprekken gepland. 

Indien de vraag leidt tot een mogelijke hulpverlening, therapie of ondersteuning dan leggen we dat voor en bespreken we dat zodat we zeker zijn dat de betrokkenen er voor open staan. Soms is er echter ook doorverwijzing nodig naar meer specialistische hulp of is er een medische oorzaak. 

Soms voelen kinderen, ouders, jongeren,.. zich comfortabeler in hun eigen vertrouwde omgeving. Daarom is het in bepaalde omstandigheden mogelijk de consultatie, therapie, begeleiding, gesprekken thuis te laten doorgaan. 

De begeleiding eindigt wanneer we het gewenste resultaat bereikt hebben of wanneer de cliënt de begeleiding of therapie niet wenst verder te zetten.

Afhankelijk van de context is er overleg en samenwerking mogelijk met (huis)arts, school, CLB, leerkracht enz. Gegevens die verstrekt worden in het kader van een traject worden niet doorgegeven aan externen. Wanneer bepaalde gegevens relevant zouden zijn (vb. testgegevens) voor een externe partij (bv. school) dan wordt er steeds toestemming gevraagd aan de cliënt om deze gegevens te delen.