Terugbetaling door de mutualiteit van de consultatie, begeleiding of de therapie is in bepaalde gevallen mogelijk. Elk ziekenfonds hanteert echter andere criteria voor terugbetaling.

Die is afhankelijk van het type begeleiding, de duurtijd, het aantal sessies...

Wil je weten of je in aanmerking komt voor terugbetaling, neem contact op en we bekijken wat er mogelijk is op vlak van terugbetaling!